Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Formularze ZUS – deklaracje, zgłoszenia i informacje o płatniku

ubezpieczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla płatników składek kilka formularzy, które w zależności od oznaczenia, pozwalają zgłosić płatnika składek, uzupełnić informacje o płatniku, lub go wyrejestrować.
Do czego służą poszczególne formularze i jakie kody przypisane są danemu dokumentowi?

Formularze ZUS

ZUS DRA – jest to deklaracja rozliczeniowa
ZUS RCA – jest to imienny raport miesięczny o należnych składakach oraz wypłaconych świadczeniach
ZUS RZA – jest to imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
ZUS RSA – jest to imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach oraz o przerwie w opłacaniu składek
ZUS ZPA – jest to formularz służący do zgłoszenia lub zmiany danych płatnika osoby prawnej, lub jednostki prawnej, która nie posiada osobowości prawnej
ZUS ZFA – jest to formularz służący do zgłoszenia lub zmiany danych płatnika składek będącej osobą fizyczną
ZUS ZIPA – jest to druk służący do zgłoszeniu zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
ZUS ZWPA – jest to formularz poprzez który wyrejestrujemy płatnika składek
ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
ZUS ZAA – formularz służący do informacji na temat o adresie prowadzonej działalności gospodarczej
ZUS ZUA – formularz służący do zgłoszenia osoby ubezpieczonej luz zmiany jej danych
ZUS ZCNA – poprzez ten formularz istnieje możliwość zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszenie zmiany danych
ZUS ZIUA – zgłoszenie zamiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
ZUS ZWUA – formularz służący do wyrejestrowania z ubezpieczeń
ZUS ZSWA – Zgłoszenie lub korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze
ZUS RPA – raport imienny składany co miesiąc informujący o przychodach ubezpieczonych oraz okresach pracy nauczycielskiej

Co to jest ZUS RCA?

Jest to imienny raport miesięczny o należnych składakach oraz wypłaconych świadczeniach

Co to jest ZUS RZA?

Jest to imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Co to jest ZUS ZIPA?

Jest to druk służący do zgłoszeniu zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZBA

Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

Co to jest ZUS ZAA

Formularz służący do informacji na temat o adresie prowadzonej działalności gospodarczej

Co to jest ZUS ZUA?

Formularz służący do zgłoszenia osoby ubezpieczonej luz zmiany jej danych

Powiązane artykuły

ZUS ostrzega przed oszustami – Uważaj na podejrzane maile

teoriabiznesu.pl

Ponad 2,2 mln świadczeń postojowych zostało wypłacone przez ZUS

teoriabiznesu.pl

Umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS

teoriabiznesu.pl